De kracht van co-creatie

coco

Door de online maatschappij lijkt de winkel of het verkooppunt steeds verder van de consument af te staan. We shoppen voornamelijk online en spreken zelden één op één met een producent of verkoper. Je zou denken dat dit het lastig maakt om als verkoper in contact te komen met je doelgroep. Fout! Via allerlei social mediakanalen en platformen sta je dichter bij de doelgroep dan ooit. Zo dicht dat het zelfs op relatief eenvoudige wijze mogelijk is om gezamenlijk met deze doelgroep een product te creëren.

Continue reading

Advertisements

Een bezoek aan het MOTI Museum

Basic RGB

Hoogstwaarschijnlijk heb je, net als ik kort geleden, nog nooit van MOTI gehoord. MOTI staat voor “Museum Of The Image”. In dit museum is alles wat betreft beeldcultuur opgenomen. MOTI is het enige museum dat zich uitsluitend richt op beeldcultuur en het inzichtelijk maken van de ontwikkeling hiervan. Met dit als doel bouwt het museum constant aan haar vaste collectie. MOTI dient een (inter)nationaal belang, maar is stevig verankerd in Breda.

Continue reading

De ontwikkeling van contentmarketing

content-marketing

Contentmarketing is een veelvoorkomend begrip in de marketing- en online marketingwereld. Maar wat houdt het nu precies in? Contentmarketing is het maken, aanbieden en verspreiden van content die aansluit op een vooraf geïdentificeerde behoefte om zo nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken. Maar wat zijn de huidige en verwachte ontwikkelingen die spelen op dit gebied?

Continue reading

De invloed van Gamification

Word Cloud "Gamification"

De meeste mensen zullen wel eens gehoord hebben van Gamification. Maar wat houdt het nu precies in? Het woord zelf verraad al een hoop van de betekenis. Het is namelijk het toevoegen van spelprincipes en speeltechnieken in een niet-spelcontext. Dit wordt ingezet om de gebruiker aan te sporen gebruik te maken van bijvoorbeeld een app of een sociaal netwerk. Meer weten over gamification? Lees snel verder!

Continue reading